Huidige projecten van Betana - Aangepaste houten woning volgens de eisen van de klant

Houten woning op maat volgens de eisen van de klant

Een van onze huidige houten woningprojecten in september 2023.

September 2023

Het project was gericht op het ontwerpen en bouwen van een houten woning op maat volgens de specifieke eisen van de klant. De realisatie van het project werd gegarandeerd door de nauwe samenwerking tussen onze engineeringpartner, het installatiebedrijf en de klant.

  1. Projectbeschrijving: Het centrale element van het project was de creatie van een aangepaste houten woning die voldeed aan de persoonlijke wensen van de klant. De bouwplaats van het project was Kloster-Lehnin in Brandenburg.
  2. Planningsfase: De planningsfase begon met de voorbereiding van de bouwaanvraag en de structurele analyse, die werden geleverd door onze engineeringpartner. Dit maakte het mogelijk om het ontwerp en de wettelijke vereisten voor het project duidelijk te definiëren.
  3. Uitvoeringsfase: De uitvoeringsfase vond plaats in september 2023. Het montagebedrijf dat verantwoordelijk was voor de bouw van de houten woning was in staat om de woning efficiënt en in overeenstemming met de technische specificaties en de aanvullende eisen van de klant op te bouwen.
  4. Montage en extra’s: Het montagebedrijf was niet alleen verantwoordelijk voor de basisconstructie van de houten woning, maar ook voor de realisatie van alle extra uitrustingselementen en extra’s die door de klant werden gevraagd. Deze extra elementen werden met succes geïntegreerd en droegen bij aan het voldoen aan de verwachtingen van de klant.
  5. Voltooiing en overdracht: Nadat de montage was voltooid, werd de houten woning aan de klant gepresenteerd voor inspectie en eindacceptatie. De overdracht vond op tijd plaats en tot volle tevredenheid van de klant.
  6. Conclusie: Het project is succesvol en naar tevredenheid van de klant afgerond. De efficiënte en professionele samenwerking van alle betrokken partijen heeft aanzienlijk bijgedragen aan de succesvolle afronding van het project. De ervaring die met dit project is opgedaan, biedt waardevolle inzichten voor toekomstige projecten met vergelijkbare vereisten.
Plattegronden